Giá từ: Đến: Tổng điểm:
Dãy số không có số: 123456789

VD: *86, 09*68, 0913*, 091*79, 091*88, 09*99

Sim giữa ABBA.XY
VinaPhone MobiFone Viettel VietNamobile Sfone G-Tell
STT SỐ SIM GiÁ BÁN KIỂU SIM MẠNG ĐẶT MUA
1 0938.6886.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938688617 MUA SIM
2 0909.2552.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909255213 MUA SIM
3 0902.8558.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902855813 MUA SIM
4 0901.8338.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901833813 MUA SIM
5 0932.6886.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0932688613 MUA SIM
6 0903.7557.14 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903755714 MUA SIM
7 0902.3993.14 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902399314 MUA SIM
8 0901.3553.14 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901355314 MUA SIM
9 0902.7007.14 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902700714 MUA SIM
10 0906.9779.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906977913 MUA SIM
11 0902.6886.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902688613 MUA SIM
12 0906.8668.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906866812 MUA SIM
13 0909.5885.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909588512 MUA SIM
14 0906.8448.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906844812 MUA SIM
15 0906.7667.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906766712 MUA SIM
16 0901.3883.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901388312 MUA SIM
17 0938.3993.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938399312 MUA SIM
18 0938.8448.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938844812 MUA SIM
19 0901.4004.13 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901400413 MUA SIM
20 0901.8338.14 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901833814 MUA SIM
21 0901.4774.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901477415 MUA SIM
22 0934.0880.16 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0934088016 MUA SIM
23 0901.4884.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901488417 MUA SIM
24 0906.3003.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906300317 MUA SIM
25 0902.8668.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902866817 MUA SIM
26 0902.3553.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902355317 MUA SIM
27 0901.8338.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901833817 MUA SIM
28 0932.6886.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0932688617 MUA SIM
29 0938.9559.17 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938955917 MUA SIM
30 0932.6776.16 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0932677616 MUA SIM
31 0906.8558.16 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906855816 MUA SIM
32 0901.4004.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901400415 MUA SIM
33 0903.6776.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903677615 MUA SIM
34 0902.6886.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902688615 MUA SIM
35 0903.8338.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903833815 MUA SIM
36 0901.8338.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901833815 MUA SIM
37 0909.2442.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909244215 MUA SIM
38 0938.3223.15 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938322315 MUA SIM
39 0901.4224.16 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901422416 MUA SIM
40 0906.3993.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906399312 MUA SIM
41 0901.4774.12 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901477412 MUA SIM
42 0932.7117.10 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0932711710 MUA SIM
43 0901.1881.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901188105 MUA SIM
44 0903.3113.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903311305 MUA SIM
45 0909.2992.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909299205 MUA SIM
46 0938.6446.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938644605 MUA SIM
47 0938.1661.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938166105 MUA SIM
48 0903.9559.06 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903955906 MUA SIM
49 0909.7997.06 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909799706 MUA SIM
50 0903.3443.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903344307 MUA SIM
51 0901.4334.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901433405 MUA SIM
52 0901.4884.05 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901488405 MUA SIM
53 0932.6886.03 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0932688603 MUA SIM
54 0903.9229.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903922904 MUA SIM
55 0901.1881.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901188104 MUA SIM
56 0902.9779.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902977904 MUA SIM
57 0902.4334.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0902433404 MUA SIM
58 0903.6336.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903633604 MUA SIM
59 0938.4774.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938477404 MUA SIM
60 0932.1991.04 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0932199104 MUA SIM
61 0906.3883.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906388307 MUA SIM
62 0901.4884.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901488407 MUA SIM
63 0906.3443.09 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0906344309 MUA SIM
64 0901.4334.09 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901433409 MUA SIM
65 0938.5775.09 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938577509 MUA SIM
66 0901.4774.10 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901477410 MUA SIM
67 0901.3443.10 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901344310 MUA SIM
68 0901.4224.10 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901422410 MUA SIM
69 0938.9559.10 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938955910 MUA SIM
70 0938.8998.10 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938899810 MUA SIM
71 0903.1771.09 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903177109 MUA SIM
72 0901.4114.09 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901411409 MUA SIM
73 0909.6556.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909655607 MUA SIM
74 0903.6446.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903644607 MUA SIM
75 0901.4554.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0901455407 MUA SIM
76 0903.3223.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903322307 MUA SIM
77 0938.5225.07 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0938522507 MUA SIM
78 0909.7447.08 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0909744708 MUA SIM
79 0903.9779.08 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0903977908 MUA SIM
80 0934.1661.08 150,000 (VNĐ) Sim trả sau abba xy , sim so dep 0934166108 MUA SIM