Giá từ: Đến: Tổng điểm:
Dãy số không có số: 123456789

VD: *86, 09*68, 0913*, 091*79, 091*88, 09*99

Sim VinaPhone thể loại Sim đuôi 39-79
VinaPhone MobiFone Viettel VietNamobile Sfone G-Tell
STT SỐ SIM GiÁ BÁN KIỂU SIM MẠNG ĐẶT MUA
1 0888.39.29.39 5,999,999 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0888.39.29.39 MUA SIM
2 0816.779.979 2,800,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0816.779.979 MUA SIM
3 0949.39.98.39 1,668,888 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0949.39.98.39 MUA SIM
4 0886.866.339 1,500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0886.866.339 MUA SIM
5 0819.986.979 1,123,123 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0819.986.979 MUA SIM
6 0828.828.179 999,999 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0828.828.179 MUA SIM
7 0856.2828.79 999,999 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0856.2828.79 MUA SIM
8 0848.332.339 999,999 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0848.332.339 MUA SIM
9 0946.39.82.39 999,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0946.39.82.39 MUA SIM
10 0835.8181.79 888,888 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0835.8181.79 MUA SIM
11 09.168.52.179 888,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 09.168.52.179 MUA SIM
12 0949.1155.39 800,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0949.1155.39 MUA SIM
13 0823.79.07.79 699,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0823.79.07.79 MUA SIM
14 0822.329.379 699,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0822.329.379 MUA SIM
15 0856.39.98.39 666,666 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0856.39.98.39 MUA SIM
16 0818.77.1979 600,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0818.77.1979 MUA SIM
17 0829.39.41.39 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0829.39.41.39 MUA SIM
18 0859.274.279 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0859.274.279 MUA SIM
19 0918.56.3139 500,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0918.56.3139 MUA SIM
20 0919.87.1839 500,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0919.87.1839 MUA SIM
21 0914.119.839 500,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0914.119.839 MUA SIM
22 0913.562.539 500,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0913.562.539 MUA SIM
23 0941.1102.39 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0941.1102.39 MUA SIM
24 0911.249.879 500,000 (VNĐ) Sim trả sau Sim VinaPhone ba chin bay chin 0911.249.879 MUA SIM
25 0845.39.82.39 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0845.39.82.39 MUA SIM
26 0838.56.3639 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0838.56.3639 MUA SIM
27 0836.8080.39 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0836.8080.39 MUA SIM
28 0839.16.3639 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0839.16.3639 MUA SIM
29 0946.01.6679 500,000 (VNĐ) Sim trả trước Sim VinaPhone ba chin bay chin 0946.01.6679 MUA SIM